•  
    جستجوی پیشرفته
    کد عضویت :
    عنوان :
      نوع جستجو: 
    نام کامل    نام شرکت    شناسه ملی فروشگاه    مدیر    شناسه ملی شرکت    کد عضویت    
    نوع عضویت :
     
   •  
    نتایج جستجو
    ردیف کد عضویت نام کامل مدیر شهر تاریخ انقضای عضویت وضعیت اعتبار
    0 61010258 سرزمین پروژه اروند پوریا هادی زاده 1399/08/21
    1 61020002 سرزمین رایانه شعبه 2 سید مصطفی ماجدی اهواز 1398/08/04 منقضی شده
    2 61020001 سرزمین رایانه سید محمد ماجدی اهواز 1398/08/04 منقضی شده
    3 61010284 سورنا آریا موج احمد حسن پور بندر ماهشهر 1399/06/10
    4 61010252 سیستم گستر اشراق یوسفعلی نوروزی اهواز 1398/05/30 منقضی شده
    5 61020017 شبکه ارتباط احسان اله توحیدی اهواز 1396/11/28 منقضی شده
    6 61010063 رویان شبکه اهواز سید رضا مسعودنیا اهواز 1400/02/16
    7 61010129 شرکت اروند رایانه پارس رضا قاسمی زاده 1398/10/05
    8 61010090 شرکت الگوسازان سیستم های نوین ارتباطی پارسیان سیدعبدالرحیم مستطاب اهواز 1396/09/23 منقضی شده
    9 61010035 شرکت الماس ارتباط فرا دانش اهواز سید محسن موسوی اهواز 1394/09/10 منقضی شده
    10 61010070 شرکت اوآسیس کیش آرش کهوائی زاد اهواز 1395/05/12 منقضی شده
    11 61010049 شرکت ایده سازان جوان کار سید حسین دانشمند اهواز 1397/04/13 منقضی شده
    12 61010127 شرکت پرتو رسانه درخشان سید ضیاء پورسید علی آبادان 1398/09/25
    13 61010037 شرکت پردازشگر شبکه امن پارس امین سعادت نیا اهواز 1398/09/16
    14 61010128 شرکت تپش رایانه اهواز رضا مددی 1397/09/25 منقضی شده
    15 61010114 شرکت تحلیلگران شبکه جنوب مهران مجدد اهواز 1398/05/30 منقضی شده
    16 61010113 شرکت تعاونی فناوری اطلاعات نورافزار خلیل اسدی اهواز 1399/05/30
    17 61010011 شرکت داده پردازان آینده زمین مریم گشاس کوه گیلوئی اهواز 1396/08/18 منقضی شده
    18 61010004 شرکت درمان رایانه خاورمیانه حمید صفی خانی قلی زاده اهواز 1395/08/04 منقضی شده
    19 61010066 شرکت راصد مارال آوا جنوب عباس قنواتی 1395/03/11 منقضی شده
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان می باشد.
مجری: پورتال سامان