•  
    جستجوی پیشرفته
    کد عضویت :
    عنوان :
      نوع جستجو: 
    نام کامل    نام شرکت    شناسه ملی فروشگاه    مدیر    شناسه ملی شرکت    کد عضویت    
    نوع عضویت :
     
   •  
    نتایج جستجو
    ردیف کد عضویت نام کامل مدیر شهر تاریخ انقضای عضویت وضعیت اعتبار
    0 61010044 طلوع رایانه مباشرت مهدی مباشرت شوشتر 1394/09/16 منقضی شده
    1 61010042 شرکت خدمات فنی فانوس سبز جنوب سارا پورهاشمی مسجد سلیمان 1397/06/24 منقضی شده
    2 61010034 شرکت فراکامپیوتر اهواز علی سید صدر اهواز 1399/09/04
    3 61010290 فراهان فراز عصر ارتباط علی نظری اهواز 1399/11/07
    4 61010119 مدیریت فناوری و خدمات شهری فرتاک ارجان آرزو دستیار بهبهان 1398/07/05 منقضی شده
    5 61020005 فروشگاه و خدمات فنی ایلیا ولید نواصر آبادان 1394/09/14 منقضی شده
    6 61010053 شرکت ارتباطات فن آوا (شعبه) محمد رضا خوانساریان اهواز 1394/09/25 منقضی شده
    7 61010123 فیدار آریا اکسین احمدرضا نصیری اهواز 1398/09/13 منقضی شده
    8 61010103 کارآفرینان بینش گستر اروند الهه عصاری خرمشهر 1398/02/30 منقضی شده
    9 61010263 ماهشهر کارستان بابک فخار بندر ماهشهر 1398/09/24 منقضی شده
    10 61010046 شرکت تحلیلگران فناوری اطلاعات کارون احمد عقیلی زاده اهواز 1394/09/16 منقضی شده
    11 61020015 فروشگاه کام نت بهاره نورزادی اهواز 1396/09/04 منقضی شده
    12 61010072 کاوش اطلاعات رادین پارسیان محمد جواد بگدلی اهواز 1399/06/31
    13 61010039 کران گستر پاسارگاد مهدی گلچین نژاد اهواز 1394/09/16 منقضی شده
    14 61010096 توسعه تجارت الکترونیک کلبه امید احمدیان اهواز 1397/01/23 منقضی شده
    15 61010071 تحقیقات و توسعه کیسان دز علیرضا صمیمی فر اهواز 1397/05/18 منقضی شده
    16 61010094 شرکت علم پیشرو مهراد مریم پوراسداله اهواز 1397/12/18 منقضی شده
    17 61010112 گسترش پارس تاریانا فرشته مرادی نیا اهواز 1399/05/29
    18 61010273 سیستم پردازان لوتوس سلمان آذرپیکان بهبهان 1399/02/04
    19 61010062 ماکان پردازش جنوب میثم قدری اهواز 1395/02/15 منقضی شده
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان می باشد.
مجری: پورتال سامان