•  
    جستجوی پیشرفته
    کد عضویت :
    عنوان :
      نوع جستجو: 
    نام کامل    نام شرکت    شناسه ملی فروشگاه    مدیر    شناسه ملی شرکت    کد عضویت    
    نوع عضویت :
     
   •  
    نتایج جستجو
    ردیف کد عضویت نام کامل مدیر شهر تاریخ انقضای عضویت وضعیت اعتبار
    0 61010131 شرکت سازه اطلاعات هوپاد آرین گندمکار 1398/11/21
    1 61010019 شرکت شبکه طرح مدار ایرانیان مهران ترک بندر ماهشهر 1397/08/20 منقضی شده
    2 61010082 شمیم رسانه جنوب فرنگیس حیدری آبادان 1395/11/24 منقضی شده
    3 61010265 شرکت فراسیستم نقش جهان (شعبه) علی سلطانی اهواز 1398/10/10 منقضی شده
    4 61010015 شرکت فرهنگی آموزشی طلوع رایانه لقمان آقای عبداله پاک سرشت اهواز 1399/08/20
    5 61010286 شرکت آروین تجارت رایمند حسین خسروانی بندر ماهشهر 1399/06/31
    6 61010016 شرکت فنی مهندسی پردیس رایان جنوب الهام شیروانی اهواز 1399/08/20
    7 61010054 شرکت فنی و مهندسی ایمن گسترش اسمان اروند عمار شاوردی خرمشهر 1394/10/07 منقضی شده
    8 61010076 شرکت مهندسی آذرشهاب جنوب ناصردریس سلمانی شادگان 1395/08/01 منقضی شده
    9 61010110 شرکت مهندسی کاوان سیستم اهواز رامین فاضل اهواز 1397/04/21 منقضی شده
    10 61010074 شرکت داده پردازی نوین یاران توسعه سید محمود سبط النبی اهواز 1399/06/31
    11 61010266 شهاب فن آور جدید غرب نرجس عزیزی اهواز 1399/10/25
    12 61010132 شهرالکترونیک ارمغان آینده معصومه رئوفی اهواز 1398/12/05
    13 61010260 پردازش نگار رایان صدرا رحیم امیری اهواز 1399/08/26
    14 61010086 شرکت شبکه گستر صنم الهام مقدم بهبهان 1399/02/28
    15 61010089 توسعه آرمان ارتیاش تاریانا حسین سلیم پور اهواز 1399/03/23
    16 61010051 طلوع رایانه اروند قربانعلی بابامیر آبادان 1397/09/25 منقضی شده
    17 61010044 طلوع رایانه مباشرت مهدی مباشرت شوشتر 1394/09/16 منقضی شده
    18 61010042 شرکت خدمات فنی فانوس سبز جنوب سارا پورهاشمی مسجد سلیمان 1397/06/24 منقضی شده
    19 61010034 شرکت فراکامپیوتر اهواز علی سید صدر اهواز 1399/09/04
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان می باشد.
مجری: پورتال سامان