• معرفی هیات مدیره
   • انجمن مباحثه
   •  
    هیئت مدیره سازمان

     

    نام و نام خانوادگی: عبدالله پاک سرشت

    سمت سازمانی: رئیس هیئت مدیره

    شاخه: شرکت ها

    نام شرکت: طلوع رایانه لقمان

    دریافت رزومه

    61010015.png

    نام و نام خانوادگی: علیرضا صفایی

    سمت سازمانی: نائب رئیس هیئت مدیره

    شاخه: شرکت ها

    نام شرکت: وثوق عمید گستران

    دریافت رزومه


    نام و نام خانوادگی: محمد پروانه

    سمت سازمانی: خزانه دار

    شاخه: شرکت ها

    نام شرکت: پروانه پردازش جنوب

    دریافت رزومه

    61010029.png

    نام و نام خانوادگی: غلامرضا زرگر

    سمت سازمانی: عضو اصلی هیئت مدیره

    شاخه: شرکت ها

    نام شرکت: مشاوران رهنما فردای خوزستان

    دریافت رزومه

    61010012.png

    نام و نام خانوادگی: مهدی مختارزاده

    سمت سازمانی: عضو اصلی هیئت مدیره

    شاخه: شرکت ها

    نام شرکت: توسعه و تجارت کیسان جنوب

    دریافت رزومه

    61010028.png

    نام و نام خانوادگی: رضا جعفری بابادی

    سمت سازمانی: عضو اصلی هیئت مدیره

    شاخه: شرکت ها

    نام شرکت: داده پردازه پاس ماناماد 

    دریافت رزومه


    نام و نام خانوادگی: رضا کلاهدوز

    سمت سازمانی: عضو اصلی هیئت مدیره

    شاخه: فروشگاه ها

    نام فروشگاه: رایانه گستر فرزانگان اهواز

    دریافت رزومه


    نام و نام خانوادگی: سید مصطفی ماجدی

    سمت سازمانی: عضو اصلی هیئت مدیره

    شاخه: فروشگاه ها

    نام فروشگاه: سرزمین رایانه-شعبه 2

    دریافت رزومه


    نام و نام خانوادگی: صمد رستم پور

    سمت سازمانی: عضو اصلی هیئت مدیره

    شاخه: مشاوران و اشخاص حقیقی

    دریافت رزومه


    نام و نام خانوادگی: راحله حقی

    سمت سازمانی: عضو علی البدل هیئت مدیره

    شاخه: شرکت ها

    نام شرکت: یکتا پردازان ویرا سرای جنوب

    دریافت رزومه


    نام و نام خانوادگی: مسعود آرامی

    سمت سازمانی: عضو علی البدل هیئت مدیره

    شاخه: شرکت ها

    نام شرکت: دیسون پویندگان دانش

    دریافت رزومه

     

    نام و نام خانوادگی: فریدون جباری

    سمت سازمانی: بازرس

    نام شرکت: تراشه نگار پاسارگاد

    دریافت رزومه

    61010013.png

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان می باشد.
مجری: پورتال سامان