• تفاهم نامه همکاریهای مشترک با سازمان مدیریت صنعتی استان خوزستان

    تفاهم نامه همکاریهای مشترک با سازمان مدیریت صنعتی استان

    کد: 12765
    تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰
    منبع خبر: دبیر سازمان
    تعداد بازدید: 1997
    تفاهم نامه همکاریهای مشترک با سازمان مدیریت صنعتی استان خوزستان

    تفاهم نامه همکاریهای مشترک در کلیه زمینه های تخصصی وآموزشی و تشکیل کنسرسیوم با سازمان مدیریت صنعتی استان خوزستان منعقد گردید.

    این تفاهم نامه در راستای تحقق بخشیدن به بخشی از اهداف مشترک از جمله ، کمک به ایجاد کنسرسیومهای موضوعی، منطقهای و تخصصی ،تلاش برای ایجاد ظرفیت راهبری پروژهها و مدیریت بنگاههای اقتصادی IT ، تعامل با سازمانهای مرتبط با حوزه کسب و کار ، بین سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان و سازمان مدیریت صنعتی استان خوزستان منعقد گردید.

    از جمله مفاد این تفاهم نامه می توان به موارد ذیل اشاره نمود

    1.       شرح تفاهم نامه:

    1) برگزاری دوره های آموزشی مشترک

    2) برگزاری سمینارهای تخصصی آموزشی مشترک

    3) تدوین دوره های آموزشی جدید وتخصصی در حوزه IT  و ICT

    4) تدوین واجرای مشترک طرح  استانی کارورزی برای فارغ التحصیلان جویای کار

    5) برگزاری آزمون های تخصصی مشترک وصدور گواهینامه

    6) برگزاری دوره های مشترک برای ادارات وسازمانها

    7) برگزاری دوره های عملی تخصصی مشترک

    8) گسترش همکاریها در سطح فعالیتهای بین المللی

    9) گسترش همکاریهای آموزشی با تعامل مشترک با بخش دانشگاهی

    10) تدوین استانداردهای جدید آموزش در حوزه امنیت اطلاعات

    11) گسترش همکاریهای مشترک در خصوص پیاده سازی استاندارد امنیت اطلاعات وپدافند غیرعامل

    12) بسط وگسترش اهداف وفعالیتهای مورد توافق در شهرستانهای استان

    13) همکاری مشترک در خصوص تدوین وبازنگری استاندادهای آموزش شغل وشایستگی در حوزه IT  و ICT

    14) گسترش همکاریها در خصوص بررسی وتدوین کتب وجزوات آموزشی در حوزه ی IT  و ICT وامنیت اطلاعات

    15) همکاری مشترک در اجرای طرحهای تحقیقاتی، دانشگاهی

    16) همکاری مشترک در خصوص جمع آوری طبقه بندی،تجزیه وتحلیل آمار واطلاعات مورد نیاز هر دو سازمان

    17) همکاری مشترک در خصوص تبادل پرسنل واستفاده از امکانات نیروی انسانی طرفین با توجه به موقعیت های کاری مختلف

           18) سایر موارد که بنا به موقعیت وشرایط زمانی نیاز به همکاری مشترک در زمینه های مورد توافق دارد.

     

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان می باشد.
مجری: پورتال سامان