• عوامل اجرایی آزمون مشاوران 98

    کد: 27772
    تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
    منبع خبر:
    تعداد بازدید: 448
    عوامل اجرایی آزمون مشاوران 98

     عوامل اجرایی آزمون مشاوران 98

    ناظر: مهدی مختارزاده
    مسئول برگزاری: کاوه واحد دهکردی
    مسئول فنی: ابراهیم شاوردی
    عامل خدماتی: نبیل آل محمد
    سرپرست سالن: مسعود آرامی
    مراقب: محمد پروانه
    تطبیق دهنده عکس: مونس فتحی
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان می باشد.
مجری: پورتال سامان