• فراخوان شرکت ها و گروه های فعال در حوزه توسعه و سفارشی سازی سیستم عامل های همراه و نهفته منتشر شد

    کد: 26585
    تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
    منبع خبر:
    تعداد بازدید: 264
    ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت فراخوان شرکت ها در حوزه توسعه و سفارشی سازی سیستم عامل های همراه و نهفته را منتشر کرد.

    ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻳﺮان) دارای ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه سیستم های عامل است که با توجه به اهمیت این موضوع در شبکه ملی اطلاعات و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ها از طریق هم افزایی توان تخصصی داخلی، در نظر دارد شرکت ها، گروه های تخصصی و متخصصان فعال و دارای سابقه کاری در حوزه سفارشی سازی سیستم عامل همراه و سیستم عامل نهفته (embedded) را مورد شناسایی قرار دهد.

    از علاقمندان و متقاضیان این حوزه درخواست میشود تا فرم درخواست اطلاعات را تکمیل و به آدرس الکترونیکی it@itrc.ac.ir حداکثر تا تاریخ 15 اردیبهشت ماه ارسال فرمایند.

     فایل پیوست
     
    Form.docx22.53  کیلوبایت
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان می باشد.
مجری: پورتال سامان